Algemene Voorwaarden

1.) Algemeen

1.1 Vogel Oppas Service is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw  afwezigheid met uitzondering van door Vogel Oppas Service zelf direct aangebrachte schade.

1.2 Vogel Oppas Service is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.

1.3 Vogel Oppas Service is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.

1.4 Vogel Oppas Service is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.

1.5 Vogel Oppas Service behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

1.6 Vogel Oppas Service behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen welke u direct kunt zien op de website.

1.7 Het servicegebied van Vogel Oppas Service is Zuid Holland.Voor service buiten Ouddorp zal Vogel Oppas Service een kilometervergoeding in rekening brengen voor elke rit. De kilometers/afstand worden bepaald aan de hand van de routeplanner van de ANWB.

2.) Verzorging en diensten

2.1 Vogel Oppas Service verzorgt uw vogels/huisdier naar uw wensen zoals aangegeven en opgetekend in een overeenkomst tijdens het gratis intake gesprek bij u thuis.

2.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: intake gesprek, een sleutellabel, primaire zorg voor uw huisdier, uw post sorteren. schoonmaken voliere, hokken en kattenbak, toedienen eventuele medicatie, opruimen “ongelukjes”, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en veel gebruikte ligplaatsen) Voor een eventueel bezoek aan de dierenarts worden extra kosten in rekening gebracht.

2.3 Vogel Oppas Service maakt voor een oppas periode gebruik van een oppascontract.

2.4 Vogel Oppas Service verzorgt in eerste instantie alleen vogels maar kan in overleg ook voor uw konijn, cavia, vis, hamster of kat zorgen. Vogel Oppas Service verzorgt geen exotische dieren, reptielen, fretten en honden.

2.5 Vogel Oppas Service zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal Vogel Oppas Service eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.

2.6 In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal Vogel Oppas Service een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts.

2.7 In principe zijn er 2 personen die bij Vogel Oppas Service uw vogels/huisdieren verzorgen. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zal Vogel Oppas Service zelf zorgen voor tijdelijke of structurele vervanging en zal daar waar mogelijk u daarvan op de hoogte stellen.

3.) Verplichtingen eigenaar

3.1 Eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)

3.2 Eigenaar dient te zorgen dat Vogel Oppas Service in bezit komt van de huissleutel.

3.3 Eigenaar dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen*

3.4 Eigenaar die gebruik wil maken van de oppas dient dit 7 dagen voor de eigenlijke start van de oppas kenbaar te maken aan Vogel Oppas Service middels email of telefoon (ivm het kunnen afnemen van het intakegesprek en het tekenen van een overeenkomst)**.

3.5 Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw vogel(s)/huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal Vogel Oppas Service deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn. Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattengrind en schepje en/of boterhamzakje voor het poepvrij maken van de kattenbak, voldoende medicatie, een blikopener, schaar en kam en/of borstel. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw huisdier.

3.6 Eigenaar dient Vogel Oppas Service te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw vogel(s)/huisdier. Eventuele logeés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met Vogel Oppas Service maakt.

3.7 De eigenaar dient Vogel Oppas Service te berichten bij thuiskomst, via mail, telefoon of sms. Bij geen bericht zal de oppas worden voortgezet waarbij bijkomende kosten op eigenaar worden verhaald.

4.) Tarieven, Betalen

4.1 Tarieven worden besproken tijdens het intakegesprek.

4.2 Tarieven zijn inclusief 21% BTW

4.3 Inbegrepen zijn: eten/drinken geven, medicatie toedienen, post sorteren, kattenbak poepvrij maken en/of verschonen, verschonen andere vogel/huisdierverblijven, opruimen “ongelukjes”, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en op veelgebruikte ligplaatsen), planten water geven.

4.4 NIET inbegrepen zijn: buitenplanten water geven en/of tuin sproeien, buitenzetten vuilnis, kosten dierenarts bij eventueel bezoek, vachtverzorging, ontvlooien/ontwormen.

4.5 Eigenaar dient het totaalbedrag te voldoen voor de start van de oppas.

4.6 Eventuele extra kosten dient door eigenaar te worden voldaan bij thuiskomst.

4.7 Door het ondertekenen van het oppascontract verplicht eigenaar zich tot betaling van het afgesproken bedrag, de getekende overeenkomst/offerte dient als factuur.

4.8 Vogel Oppas Service behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

5.) Wijze van Betalen

5.1 a) De eigenaar betaalt het verschuldigde vooraf aan Vogel Oppas Service.

5.1 b) De eigenaar maakt het verschuldigde bedrag over op het door Vogel Oppas Service aangegeven banknummer en zorgt dat het verschuldigde bedrag staat bijgeschreven voordat de oppas daadwerkelijk van start gaat.

5.2 a) De eigenaar betaalt de eventuele extra gemaakte kosten aan Vogel Oppas Service bij het terugbrengen/ophalen.

5.2 b) De eigenaar maakt de eventuele extra gemaakte kosten over op het door Vogel Oppas Service aangegeven banknummer en zorgt dat de betaling binnen 7 dagen staat bijgeschreven.

6.) Annuleren, tussentijds stopzetten

6.1 Eigenaar kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden mits tijdig en tenminste 3 dagen voor aanvang van de oppas. Wanneer de annulering minder dan 3 dagen van te voren plaatsvindt zal 25% van de totale kosten in rekening worden gebracht.

6.2 Wanneer het oppascontract en de oppasperiode al zijn ingegaan mag eigenaar ook zonder opgaaf van reden annuleren echter heeft eigenaar geen recht op restitutie. Eigenaar zal alsnog het volledige bedrag aan Vogel Oppas Service moeten betalen.

6.3 Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal Vogel Oppas Service toch blijven komen en blijft de betalingsverplichting bestaan.

*  Dit in geval van noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/overlijden huisdier of in geval van het zoekraken sleutel of afbreken sleutel.

** Uitzondering hierop zijn spoedgevallen zoals een onverwachte opname in ziekenhuis, instelling e.d. Afhankelijk van de drukte zal Vogel Oppas Service bepalen of de oppas nog ingepland kan worden.